Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

 

Để đặt hàng tại phatkiengia.com, khách hàng có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi một số thông tin cá nhân (Họ tên, Địa chỉ, Số điện thoại liên lạc, Email,…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp.

Phát Kiến Gia thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật thông tin khách hàng” theo đúng quy định của pháp luật. Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với quý khách dưới các hình thức như: Gởi thông báo, thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn,…

Ngoại trừ các trường hợp về sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng ra bên ngoài.

Phát Kiến Gia cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng bằng mọi cách thức có thể.